Ultimele noutăţi
28.01.2019
Instruire pentru angajații Fondului
24.01.2019
Proiect de iluminat public implementat la Sîngerei

Prima pagină  »  Apel  »  Apel nr. 5 - iluminat public
Apelul de propuneri de proiect nr. 5 - iluminat public

În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2007 nr. 127-130) şi Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142-XVI din 2 iulie 2010 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2010 nr. 155-158), Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2012 nr. 126-129).
Fondul pentru eficienţă energetică (Fondul)  susţine proiectele din R. Moldova axate pe promovarea Eficienţei energetice (EE) şi valorificarea Surselor de energie regenerabilă (SER), care au impact pozitiv asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră.
Prezentul Apel este ghidat de procedurile și cerințele stabilite prin HG cu privire la Fondul pentru eficiență energetică nr.401 din 12 iunie 2012 (Regulamentul Fondului), de procedurile și cerințele specifice aplicabile prezentului Apel, aprobate prin deciziile Consiliului de administrare al Fondului.
Prezentul Apel este adresat solicitanților de finanțare din sectorul public care au ca obiectiv eficientizarea sistemelor de iluminat public prin implementarea proiectelor care prevăd realizarea măsurilor de EE aferente sistemelor de iluminat public, proiectele ce prevăd valorificarea SER nu sunt eligibile.

Citeşte mai mult...

ANEXA 1: Măsuri eligibile și neeligibile aferente sistemelor de iluminat public
ANEXA 2: Reguli și condiții privind eligibilitatea costurilor investiției, contribuției proprii și a structurii bugetului proiectului
ANEXA 3: Scrisoare de solicitare /download/
ANEXA 4: Instrucțiuni pentru Solicitanții de finanțare, specificații și cerințe tehnice minime față de măsurile de EE aferente SIP / modificat pe data de 02.06.2015
ANEXA 5: Calcule fotometrice și corespunderea clasei obiectivului  / modificat pe data de 02.06.2015 
ANEXA 6: FORMULAR. Descrierea inițială de proiect /download/   / modificat pe data de 02.06.2015 
ANEXA 7: Criterii de evaluare a Propunerii inițiale de proiect
ANEXA 8: Descrierea detaliată a proiectului /Formular/   / modificat pe data de 02.06.2015 
ANEXA 9: Criterii de evaluare la descrierea detaliată de proiect (DDP)
ANEXA 10: Contract de grant /Model/

Prima pagină  »  Apel  »  Apel nr. 5 - iluminat public


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35437   Total ieri: 100   Total azi: 25