Prima pagină  »  Noutăți  »  Comunicate
Comunicate
Consiliul de administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică a decis aprobarea următoarelor 12 proiecte din cadrul APP 3
Publicat la: 18.08.2017   

18 august 2017, ChișinăuConsiliul de administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE, Fond) în cadrul ședinței din 18.08.2017 a decis aprobarea următoarelor 12 proiecte din cadrul Apelului de propuneri de proiect nr. 3 și asupra măsurilor de remediere a situației la zi privind activitățile aferente Apelurilor de propuneri de proiect lansate de către Fond.

În conformitate cu decizia CA din 09.06.2017, Direcția executivă în colaborare cu instituțiile abilitate au continuat procedurile de verificare a proiectelor acceptate spre finanțare, sub aspectul calității lucrărilor executate, astfel în perioada 22 mai – 04 august 2017, au fost efectuate 63 vizite la obiectivele de menire socială (clădiri publice) gestionate în cadrul Apelurilor de propuneri de proiect. În acest context, Consiliul de administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică a decis asupra asigurării continuității vizitelor pe teren pentru toate proiectele din cadrul APP nr. 1, 3 și 5.

„Pentru realizarea acestui deziderat, continuitatea și menținerea verificărilor, sub aspectul calității lucrărilor executate, prin acoperirea tuturor proiectelor de investiții, în vederea identificării abaterilor esențiale de la prevederile contractuale”, apreciază Octavian Calmîc, președintele Consiliului de administrare.

Totodată, urmare a vizitelor pe teren s-au identificat devieri la calitatea implementării măsurilor de eficiență energetică pentru marea majoritate a proiectelor, pentru remedierea cărora Fondul va întreprinde măsuri imperative de comun cu beneficiarii de proiecte, iar în lipsa posibilității de remediere a neconformităților va decide asupra desfacerii Contractelor de grant semnate, cu obligația Beneficiarilor de proiect de a restitui Fondului toate contribuțiile de grant achitate până la momentul încetării CG.

În avansarea subiectelor de pe ordinea de zi, reprezentanții Fondului au informat membrii Consiliului de administrare cu privire la executarea deciziilor din 09.06.2017. Astfel, urmare a deciziei CA privind crearea și includerea în „Lista neagră” a auditorilor energetici, elaboratorilor de devize, verificatorilor de proiecte și responsabililor tehnici, în baza criteriilor aprobate de introducere în „Lista neagră”, au fost identificate neconformitățile reprezentanților fiecărei categorii de specialiști implicați în oferirea asistenței tehnice necalitative solicitanților de finanțare și beneficiarilor FEE și sesizate organele de competență, inclusiv, Inspecția de Stat în Construcții, în vederea expunerii asupra gravității încălcărilor identificate și luării deciziilor privind sancționarea lor.

Pe subiectul discutat aferent includerii în „Lista de așteptare” pe un termen de doi ani bugetari consecutivi, având ca efect juridic suspendarea activităților de monitorizare a implementării proiectului din partea FEE, a fost remarcată înregistrarea progreselor în implementare și inițierea lucrărilor de proiectare, pentru 6 din cele 10 obiective, incluse pe Listă, aceasta având drept rezultat decizia unanimă a CA privind continuitatea procedurilor de management operațional al proiectelor vizate.

În abordarea subiectului privitor la aprobarea finanțării a 12 proiecte aprobate condiționat de către CA în data de 16.02.2016, membrii CA au confirmat decizia unanimă prin semnarea Contractelor de grant, cu includerea obligativității de prezentare a proiectelor de execuție corespunzătoare măsurilor de eficiență energetică solicitate.

„În acest sens, Fondul va organiza Sesiunea de informare cu privire la rigorile relevante etapei prealabile semnării Contractului de grant și recomandările Fondului în vederea îndeplinirii lor, pentru asigurarea conformității prevederilor contractuale”, a relatat Sergiu Corin, Directorul executiv interimar al Fondului.

La finalul ședinței, reprezentanții Fondului au adus la cunoștință CA despre multiplele întâlniri cu partenerii de dezvoltare și donatorii internaționali, în cadrul cărora au fost identificate un șir de obiective care ar putea beneficia de finanțare prin sinergia eforturilor comune, menite să contribuie la dezvoltarea elementelor de complementaritate, compatibile cu procedurile și politicile Fondului. 

 Publicat la: 28.11.2018   
Publicat la: 09.11.2018   
Publicat la: 30.10.2018   
Publicat la: 02.10.2018   
Publicat la: 01.10.2018   
Publicat la: 29.09.2018   
Publicat la: 18.09.2018   
Publicat la: 15.09.2018   
Publicat la: 11.09.2018   
Publicat la: 08.09.2018   

1 - 10 din 64


© 2018 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35445   Total ieri: 136   Total azi: 33