Prima pagină  »  Noutăți  »  Comunicate
Comunicate
Consiliul de administrare a decis asupra măsurilor de remediere a situației privind executarea Contractului de grant și implementarea proiectelor de investiții, finanțate din sursele financiare ale Fondului.
Publicat la: 09.06.2017   

09 iunie 2017, Chișinău Consiliul de administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE, Fond) în cadrul ședinței din 09.06.2017 a decis asupra măsurilor de remediere a situației privind executarea Contractului de grant, urmare a aducerii la cunoștință a situației la zi privind activitățile aferente Apelurilor de propuneri de proiect lansate de către Fond.

În acest context, noua conducere a Fondului s-a axat pe dimensiunea de identificare și propunere a soluțiilor pentru remedierea devierilor depistate în procesul de implementare a proiectelor de investiții. 

Astfel, procesul decizional a vizat mai multe etape ale managementului proiectelor de investiții și oportunitățile de inițiativă pentru înlăturarea sau excluderea devierilor majore pe viitor.

Reprezentanții Fondului au informat membrii Consiliului de administrare cu privire la efectuarea vizitelor pe teren în perioada 22.05.- 07.06.2017 la 9 (nouă) dintre obiectivele aferente proiectelor în cadrul APP nr. 1, pentru care au fost identificate devieri de calitate a măsurilor de eficiență energetică în proporție de 60-85% față de limita abaterilor admisă. Estimativ, valoarea prejudiciului cauzat reprezintă circa 5,5 mil.lei din cuantumul de 12,5 mil.lei al debursărilor efectuate de către Fond.

Complementar, a fost adus la cunoștință despre situația similară și primele constatări eventuale, urmare a studiului de caz, oferit de către consultanții acreditați în domeniu, conform căruia, urmare a vizitelor pe teren în perioada 24.05.- 06.06.2017 la 10 (zece) dintre obiectivele aferente proiectelor în cadrul APP nr. 3, pentru care au fost identificate devieri de calitate a măsurilor de eficiență energetică în proporție de 60-85% față de limita abaterilor admisă. Estimativ, valoarea prejudiciului cauzat reprezintă circa 1,8 mil.lei din cuantumul de 5,8 mil.lei al debursărilor efectuate de către Fond.

"În acest context, devine imperativă continuitatea și menținerea verificărilor, sub aspectul calității lucrărilor executate, prin acoperirea tuturor proiectelor de investiții, în vederea identificării abaterilor esențiale de la prevederile contractuale", a menționat Octavian Calmîc, președintele Consiliului de administrare.

În debutul ședinței, decizia majoritară a vizat închiderea APP nr. 3 și nr. 5 pentru solicitanții de finanțare care depun setul de documente în cadrul etapei de Evaluare şi aprobare prealabilă a proiectului, din cauza valorificării bugetelor alocate pentru fiecare Apel de propuneri de proiect.

"Decizia cu privire la crearea „Listei de așteptare” pentru unii dintre beneficiarii de proiecte din cadrul Apelurilor de propuneri de proiect nr. 3 și 5 a fost generată de imposibilitatea asigurării contribuției proprii și drept consecință lipsa progresului în procesul de executare a Contractelor de grant semnate cu Fondul", a relatat Sergiu Corin, Directorul executiv interimar al Fondului.

Potrivit viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, președintele Consiliului, decizia cu privire la crearea și includerea în „Lista neagră” a auditorilor energetici, elaboratorilor de devize, verificatorilor de proiecte și responsabililor tehnici, vine în rezultatul analizei lacunelor identificate în procesul de evaluare a serviciilor prestate de specialiștii respectivi în procesul de evaluare a proiectelor și de monitorizare a implementării proiectelor. În context, FEE urmează să sesizeze entitățile naționale responsabile de atestarea specialiștilor din categoriile respective și organele de resort în vederea sancționării acestora pentru oferirea asistenței tehnice necalitative beneficiarilor de proiect.

Totodată, membrii Consiliului de administrare au decis instituirea obligativității de elaborare și prezentare în adresa FEE a Proiectului de execuție, aferent obiectivelor proiectului pentru beneficiarii de proiect care au semnat Contractele de grant, dar nu au inițiat executarea lucrărilor sau se află la etapa incipientă de execuție a acestora, în vederea neadmiterii solicitărilor parvenite din partea beneficiarilor de proiect de modificare a devizului de cheltuieli în baza căruia a fost aprobat proiectul spre finanțare.

Este important de menționat faptul că cheltuielile pentru elaborarea Proiectului de execuție vor constitui parte a contribuției proprii a beneficiarilor de proiect. Aceste modificări sunt efectuate la diferite etape de implementare a proiectelor și presupun includerea unor lucrări adăugătoare sau excluderea/includerea unor lucrări necesare pentru protejarea măsurii de EE, care nu au fost prevăzute la etapa inițială. "Acest fapt, conduce, în majoritatea cazurilor, la modificarea costului total al CG și totodată la creșterea contribuției proprii pentru unii beneficiari de proiect, iar din lipsa mijloacelor financiare, aceasta nu poate fi asigurată. Prin urmare, are loc creșterea perioadei de implementare și respectiv nerespectarea etapelor de implementare a proiectelor", a concluzionat Sergiu Corin.

În scopul transparentizării și eficientizării procesului de implementare a proiectelor, Consiliul de administrare al FEE a decis internaționalizarea acestuia prin implicarea activă a partenerilor de dezvoltare în evaluarea și realizarea proiectelor. În această ordine de idei, a fost importantă și salutabilă prezența reprezentantului Delegației UE în Moldova, Darras Alexandre, în calitate de observator.

Pe finalul ședinței, Mihail Stratan, reprezentant al Asociației Consumatorilor de Energie din Moldova, și-a depus mandatul de membru al Consiliului de administrare al Fondului.

În plan securitar, Fondul subliniază importanţa instituirii compartimentului Antifraudă pe pagina oficială web a Fondului, www.fee.md, în scopul recepționării semnalelor și investigării  unor acte de fraudă, corupție și altor activităţi ilegale în procesul de implementare a proiectelor, precum şi combaterea conduitei necorespunzătoare a angajaților Fondului și/sau persoanelor contractate de Fond.

Amintim că dacă aveți informații care sugerează existența unor acte de fraudă, corupție și altor activităţi ilegale în procesul de implementare a proiectelor, precum şi acte de conduită necorespunzătoare, ilicită a angajaților Fondului și/sau persoanelor contractate de Fond, Vă rugăm să le transmiteți în scris, prin e-mail la adresa antifrauda@fee.md sau să ne contactați la nr. de tel. +373 60 511 611.

English versionPublicat la: 27.04.2018   
Publicat la: 19.04.2018   
Publicat la: 03.04.2018   
Publicat la: 29.03.2018   
Publicat la: 27.03.2018   
Publicat la: 09.03.2018   
Publicat la: 06.03.2018   
Publicat la: 05.03.2018   
Publicat la: 27.12.2017   
Publicat la: 26.12.2017   

1 - 10 din 46


© 2018 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35437   Total ieri: 117   Total azi: 25