Ultimele noutăţi
07.10.2014
Lista documentelor necesare a fi depuse de solicitanții de finanțare, în cadrul etapei ”Descrierea detaliată de proiect”, APP nr.5.
28.07.2014
Ministrul Economiei, dl. Andrian Candu, a fost ales preşedinte al Consiliului de administrare (CA) al Fondului pentru Eficienţă Energetică
26.06.2014
Săptămîna Europeană a Energiei Durabile în Moldova
13.06.2014
Sesizări la proiectele acceptate spre finanțare în cadrul APP.1
06.06.2014
Fondul pentru Eficienţă Energetică lansează încă două Apeluri de propuneri de proiect, în sectorul public şi privat


 

Comunicat

La data de 03.10.2014, Consiliul de Administrare al FEE a aprobat lista documentelor necesare a fi depuse de solicitanții de finanțare, în cadrul etapei ”Descrierea detaliată de proiect”, APP nr.5. Totodată, în cadrul ședinței membrii CA au aprobat și modificările cerințelor tehnice minime pentru corpurile de iluminat stipulate în Anexa 4 la APPnr.5.
Prin urmare, Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE), Vă informează că în conformitate cu textul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 5, lit. G), pct.8, solicitanții de finanțare care au fost înștiințați prin scrisoare de informare că Propunerea de Proiect a fost aprobată spre evaluarea prealabilă a proiectului, urmează să depună următoarele documente ...

 

Comunicat

La data de 01 septembrie 2014 a expirat termenul de depunere a propunerilor inițiale de proiect (PIP) în cadrul APP 3.
Beneficiarii de proiect care au primit Notificare de respingere pentru PIP, pot depune repetat propunerile de proiect îmbunătățite pînă la data de 15 septembrie 2014, inclusiv.
Beneficiarii de proiect care vor primi Notificare de respingere pentru PIP după data de 01 septembrie curent, vor putea depune repetat propunerile de proiect îmbunătățite în termen de 15 zile din data recepționării respingerii.

 

Setul de documente ce urmează a fi depuse în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr. 5

Etapa 1 - Evaluarea si aprobarea inițială a proiectului

 

Comunicat 

În vederea asigurării transparenței în procesul decizional, aducem la cunoștință rezultatele primei etape de evaluare a propunerilor de proiect depuse în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr. 3 și nr. 5 - sector public. Conținutul acestor relatări poartă un caracter general, care urmează a fi actualizat săptămînal prin prizma rigorilor elegibilității. Beneficiarii de proiect vor fi informați despre deciziile aprobate în acest sens prin intermediul Scrisorilor recomandate.

15.10.2014 Informații privind procesul de depunere, evaluare și aprobare a PIP - APP nr. 3

09.10.2014 Informații privind procesul de depunere, evaluare și aprobare a PIP - APP nr. 5

 

Comunicat

28 iulie 2014, Chişinău - la data de 24 iulie 2014, Ministrul Economiei, dl. Andrian Candu, a fost ales preşedinte al Consiliului de administrare (CA) al Fondului pentru Eficienţă Energetică, prin votul unanim al membrilor CA. La ședința Consiliului de administrare au mai fost abordate subiecte privind activitatea Fondului, dintre care cele mai importante au vizat alegerea componenței Comitetului de Investiții, audierea Raportului de activitate a Administratorului Fondului pentru trimestrul II 2014 şi prezentarea planului de activitate a Fondului pentru perioada următoare.

 

Sesizări la proiectele acceptate spre finanțare în cadrul APP.1

Odată cu începerea lucrărilor de eficientizare a consumului de energie, la proiectele care au fost acceptate spre finanțare în cadrul APP.1, s-au înregistrat o serie de sesizări, în special de la Asociaţia Producătorilor Etici de Ferestre din RM ...

 

Fondul pentru Eficienţă Energetică lansează încă două Apeluri de propuneri de proiect, în sectorul public şi privat

6 iunie 2014, Chişinău - Lansarea a două Apeluri de propuneri de proiect, unul pentru finanțarea proiectelor în sectorul privat şi altul pentru finanțarea proiectelor care prevăd eficientizarea sistemelor de iluminat public, a fost aprobată la şedinţa Consiliului de Administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică, desfăşurată la 5 iunie curent. Şedinţa a fost prezidată de Ministrul Economiei, dl. Valeriu Lazăr.

 

Comunicat 

  Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE), Vă informează că în vederea excluderii unor conflicte de interese între experții responsabili de procesul de evaluare a proiectelor în domeniul EE și valorificării SER și cei care acordă consultanță beneficiarilor de proiect, Consiliul de Administrare al FEE a decis ca asistența consultativă și informațională pentru beneficiarii de proiect să fie acordată în mod continuu de către experți care nu sunt responsabili de evaluarea proiectelor depuse în adresa FEE.
  Prin urmare, întru facilitarea completării propunerilor de proiect și a documentelor anexate acestora, beneficiarii de proiect pot obține în mod continuu asistență consultativă și informațională din partea experților FEE, care își desfășoară activitatea la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE), str. Alecu Russo 1, et. 10 și care pot fi contactați la următoarele numere de telefon: 060809703 sau 060 003077.
  Mai mult ca atît, în vederea îndeplinirii condițiilor/criteriilor de eligibilitate a propunerilor de proiect înaintate spre finanțare, FEE recomandă solicitanților de finanțare din sectorul public și privat să solicite asistența consultativă și informațională din partea experților angajați în acest sens.

 

Comunicat 

În conformitate cu textul Apelului de propuneri de proiect nr. 3, lit. G, pct.7, solicitanții de finanțare care au fost înștiințați prin scrisoare de informare că Propunerea de Proiect a fost aprobată spre evaluarea prealabilă a proiectului, urmează să depună formularul Descrierea detaliată de proiect ( Anexa 4, HG nr. 401, care poate fi descărcată aici ), la care se vor anexa următoarele documente.
Totodată, întru facilitarea completării Descrierii detaliate de proiect și a documentelor anexate acesteia, solicitanții de finanțare pot obține în mod continuu asistență consultativă și informațională din partea experților FEE.

 

Anularea deciziei privind necesitatea prezentării Raportului de Expertiză tehnică a clădirii

Consiliul de Administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică a aprobat în ședința din 14 februarie 2014 anularea deciziei privind necesitatea prezentării Raportului de Expertiză tehnică a clădirii ca parte componentă a setului de documente ce urmează a fi depus în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr. 3 – sector public și înlocuirea acestuia cu o Notă informativă cu privire la starea tehnică a clădirii, întocmită de specialiștii Direcțiilor (secțiilor) de Construcții din cadrul Consiliilor raionale, coordonată și de Arhitectul șef al raionului.

 

Setul de documente ce urmează a fi depuse în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr. 3

Etapa 1 - Evaluarea si aprobarea inițială a proiectului
Etapa 2 - Evaluarea și aprobarea prealabilă a proiectului

 


Anunțuri
Publicat la: 28.07.2014   
Publicat la: 26.06.2014   
Publicat la: 13.06.2014   © 2014 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35433   Total ieri: 76   Total azi: 21